MOTO MEDIA Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 3/312-313
20-2180 Lublin
tel. 81 469 18 94
e-mail: redakcja@motofarmer.pl
www.motofarmer.pl

Dwumiesięcznik MOTOfarmer.pl skierowany jest do wymagającej grupy odbiorców z branży techniki rolniczej – właścicieli produkcyjnych gospodarstw rolnych, podmiotów produkujących, importujących i zajmujących się dystrybucją techniki rolniczej i części zamiennych, firm zajmujących się świadczeniem profesjonalnych usług dla rolnictwa, ośrodków doradztwa oraz instytucji i agend zajmujących się modernizacją gospodarstw rolnych. MOTOfarmer.pl, wydawany w nakładzie 7.000 egzemplarzy, dzięki cyklicznie prowadzonej wysyłce, opierającej się na rzetelnie sporządzonej bazie danych, trafia do odbiorcy ściśle związanego zawodowo z sektorem techniki rolnej i mechanizacji gospodarstw na terenie całej Polski.