Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
ul. Główna 1
49-330 Łosiów
tel. 77 41 25 297, 77 41 25 327, 77 41 25 391
fax 77 41 25 368, 77 41 25 367
e-mail: oodr@oodr.pl
www.oodr.pl