Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
ul. Główna 1
49-330 Łosiów
tel. 77 4437100
e-mail: sekretariat@oodr.pl

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie doradza rolnikom i mieszkańcom wsi województwa opolskiego. Kadra specjalistów w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego prowadzi prace doświadczalne i wdrożeniowe z zakresu agrotechniki, zootechniki, ekonomiki i mechanizacji produkcji rolnej.