s.r.o.
Hertice 7, 747 55 Dolní Životice, Czech republic
tel. +420 553 786 165-8
fax: +420 553 786 126
e-mail: opall-agri@opall-agri.cz
www.opall-agri.cz

Spółkę OPaLL-AGRI założono w 1995 roku, początkowo jako warsztat ślusarski ,w których pracowało dziesięciu pracowników a jego wyposażenie w postaci hali produkcyjnej spółka znalazła w Dolnych Životicach. W 2001 roku firma przejęła cały program produkcyjny techniki rolnej od spółki inżynierskiej OSTROJ Opava a.s. i zaczęła produkować własne maszyny rolnicze pod marką OPaLL-AGRI s.r.o., co było dużym kamieniem milowym, który to przeniósł firmę do pierwszej ligi producentów maszyn rolniczych. Dzisiejsza spółka OPaLL-AGRI s.r.o. jest jednym z największych krajowych producentów maszyn rolniczych i jednym z największych producentów części zamiennych w całej Europie. Z pierwotnej firmy zajmującej się technologiami mechanicznymi przekształciła się w spółkę handlowo-mechaniczną powiązaną bezpośrednio z sektorem rolnym, i to nie tylko w stosunkach handlowych, ale także w nawiązaniu o informacje zwrotne od rolników, z których to korzystano podczas zmian istniejących już modeli i rozwoju nowych typów maszyn rolniczych. W 2014 roku rozpoczęto budowę nowej hali produkcyjnej i montażowej. Na terenie dawnych poprzemysłowych obiektach powstaje teren produkcyjny o powierzchni blisko 5000 m2, który po ukończeniu zapewni pomieszczenia dla montażu nowoczesnej linii spawalniczej, dojdzie również do wyraźnego wzrostu produkcji maszyn ze względu na powstanie kilku stanowisk lakierniczych, zarówno dla maszyn, jak również dla części zamiennych. W innej części zakładu umieszczony będzie magazyn części montażowych, w których to odbywać będzie się montaż w czterech oddzielnych stanowiskach. Oczywiste jest stworzenie w wysokim standardzie wyposażenia dla pracowników, nie tylko higienicznych, ale również dużej sali konferencyjnej dla podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników. Inauguracja nowego budynku przewidziana jest na drugą połowę 2015 roku.