ul. Rakowicka 71 lok. 5
31-521 Kraków
tel. 12 294 00 57
tel/fax: 12 294 00 85
e-mail: biuro@partnerkrakow.pl
www.partnerkrakow.pl

Partner Kraków i Grupa Partner Sp. z o.o. to firmy świadczące innowacyjne usługi dla biznesu. Zrozumienie naszych Klientów jest kluczem do sukcesu. Poprzez stosowanie wysokich standardów obsługi Klienta i elastyczny model pracy jesteśmy w stanie dopasować się do Państwa potrzeb. Analiza możliwości Wstępny audyt możliwości sfinansowania inwestycji ze środków UE. Nigdy nie podejmujemy się realizacji projektów z góry skazanych na niepowodzenie Optymalizacja projektu opracowanie koncepcji inwestycji tak, aby szanse na dofinansowanie były jak największe. Opracowanie „mapy drogowej” Realizacja strategii pozyskania dotacji
stałe wsparcie w realizacji obmyślonej strategii. Szczególnie ważne przy projektach innowacyjnych Opracowanie dokumentacji przygotowanie wszelkich dokumentów aplikacyjnych, ale również skompletowanie załączników i pomoc we współpracy z bankami, uczelniami, instytutami naukowymi, rzecznikami patentowymi. Bieżące prowadzenie projektu prowadzenie dokumentacji projektu w zakresie związanym z dotacją UE
Ostateczne rozliczenie dotacji do wypłaty ostatniej transzy.