Sp. z o.o.
Lewkowiec 50A
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62/ 736 02 34, 735 44 30
fax 62/ 735 99 01
e-mail: lewkowiec@wp-piast.pl
www.wp-piast.pl, www.piastpasze.pl

Firma PIAST PASZE Sp. z o.o. jest obecna na rynku od 25 lat. Działa w całości
w oparciu o polski kapitał. Należące do niej zakłady produkcyjne w Lewkowcu, Gołańczy, Oleśnie i Płońsku produkują pasze i koncentraty przeznaczone dla zwierząt gospodarskich. Firma sukcesywnie zwiększa produkcję, poszerzając jednocześnie ofertę asortymentową, która jest kierowana zarówno do dużych ferm jak i hodowców indywidualnych. Wieloletnie doświadczenie oraz bieżąca analiza wyników produkcyjnych pozwoliły opracować programy żywieniowe uwzględniające potencjał genetyczny oraz wymagania pokarmowe obecnie użytkowanych ras zwierząt gospodarskich. Wytwórnie posiadają własne laboratoria chemiczne, w których stałej kontroli i ocenie poddawana jest jakość surowców paszowych oraz produktów gotowych. Firma służy Państwu fachowym doradztwem zootechnicznym i weterynaryjnym, a jednocześnie szczegółowymi informacjami dotyczącymi produkowanego asortymentu pasz, koncentratów i premiksów farmerskich.
Współpracując z nami wybierają Państwo jakość, wiedzę i doświadczenie.