Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47
02-672 Warszawa
tel. 22/ 622 22 09
fax 22/ 628 98 03
e-mail: info@precon.com.pl
www.precon.com.pl

ul. Roosevelta 20
64-915 Jastrowie k/Piły
tel. 67/ 266 21 51
fax 67/ 266 24 53

Precon Polska Sp. z o.o. – producent żelbetowych prefabrykowanych:
– zbiorników (AcontankTM) na gnojówkę i gnojowicę o pojemności od 122 do 6.000m3,
– płyt obornikowych,
– rusztów dla bydła i trzody chlewnej oraz podłoża pieczarkowego,
– program silosów S na kiszonki o wysokości ściany 3,0m/4,20/ 5,60m,
– ścian budynków inwentarskich – obory, chlewnie, kurniki, magazyny zboża itp.,
– program silosów T do samodzielnego montażu o wysokościach od 1,5m do 3,20m,
– legowiska – pojedyncze, podwójne oraz poczwórne,
– przykrycia kanałów gnojowych,
– belki podciągowe,
– biofiltry i kompostowniki,

Nasze wyroby można spotkać w wielu powstałych nowoczesnych obiektach inwentarskich.

Zapewniamy pełne wsparcie procesu budowlanego: doradzimy, zaprojektujemy, zbudujemy.

Nasze produkty spełniają wymagania Prawa Polskiego i Unii Europejskiej.