Jurajskie Regionalne Centrum Mikroorganizmów
Pro Life
Częstochowa, ul. Dekabrystów 33/15
tel. 505 028 455
e-mail:biuro@bio-prolife.pl
www.bio-prolife.pl

Firma prowadzi dystrybucję szkolenia i doradztwa w zakresie probiotechnologii.