Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel: 22 849 19 10
fax: 22 849 32 32
www.bydlo.com.pl

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest organizacją niezależną, samorządną zrzeszającą hodowców i producentów bydła ras mięsnych z całego kraju.
Związek jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg oraz oceny wartości użytkowej bydła następujących ras mięsnych: Angus Czerwony i Czarny, Belgijska Biało – Błękitna, Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Galloway, Highland, Hereford, Wagyu, Limousine, Marchigiana, Piemontese, Salers, Siementaler (typ mięsny), Uckermärker, Welsh Black. Od 1994 roku czynnie reprezentuje prawa i interesy swoich członków, których obecnie jest ok. 950.
Główne cele i zadania PZHiPBM:
• Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą i produkcją bydła mięsnego oraz jej wspieranie poprzez: stałe monitorowanie stanu populacji bydła mięsnego, prowadzenie oceny wartości użytkowej stad, działania mające na celu uzyskanie w stadach członków jak najlepszych wyników produkcyjnych, koordynację i realizację programów hodowlanych.
• Prowadzenie działań szkoleniowych na rzecz hodowców.
• Promocja hodowli bydła mięsnego poprzez udział hodowców i prezentację ich zwierząt podczas krajowych i regionalnych wystaw hodowlanych.
• Współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości hodowli zwierząt i inseminacją.
• Propagowanie hodowli bydła mięsnego.
• Wzrost produkcji i spożycia mięsa wołowego wysokiej jakości wyprodukowanego
w Polsce.
• Współpracę z organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi hodowców z całego świata.
• Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła mięsnego.