Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.
ul. Lipowa 10
64-541 Sękowo
tel. 61 29 41 100
fax 61 29 19 655
e-mail: sano@sano.pl
www.sano.pl

Sano należy do największych producentów pasz w Europie. Produkty Sano jako pierwsze w Polsce zostały już w 2003 roku wyróżnione znakiem jakości DLG, który potwierdza 100 % zgodność deklarowanego na etykiecie składu z wynikami badań laboratoryjnych.
Pasze, premiksy i preparaty mlekozastępcze Sano znajdują uznanie wśród najlepszych hodowców, a wozy paszowe Sano TMR Profi pracują już w ponad 3.000 gospodarstw i są niezwykle cenione za swoją wytrzymałość i niezawodność.
Sano Agrar Institut to największe w Polsce pod względem produkcji mleka gospodarstwo liczące 1.500 krów o wydajności 12.927 kg. Tu prowadzone są prace badawcze nad produktami Sano i żywieniem bydła.
Dzięki produktom i doradztwu Sano każdy hodowca może mieć zdrowe zwierzęta i uzyskać u krów wydajność ponad 10.000 kg, a u loch ponad 28 odchowanych prosiąt w ciągu roku oraz 900 g przyrostów dziennych i ponad 58 % mięsności u tuczników.