Karol i Agnieszka Rudolf s.c.
ul. Rumiankowa 1
46-053 Suchy Bór
tel. kom. +48 691 73 03 12
www.studnie-opole.pl

Zajmujemy się wykonaniem:
• studni głębinowych;
• studni ogrodowych;
• studni dal rolnictwa i sadownictwa;
• studni dla zakładów przemysłowych;
• studni odwodnieniowych;

Nasze studnie służą miedzy innymi do:
• zasilania układu automatycznego nawadniania ogrodu;
• zaopatrzenia domu w wodę pitną;
• nawadniania pól uprawowych w rolnictwie i sadownictwie;
• zasilanie zakładów przemysłowych w wodę techniczną i gospodarczą;
• odwodnienia wykopów budowlanych;

Wykonujemy studnie :
• średnicy rury studziennej od 125mm do 315mm;
• wydajności od 1m3/h do ponad 100 m 3/h;
• głębokościach od 15 m do 200 m.