Karol i Agnieszka Rudolf s.c.
ul. Rumiankowa 1,
46-053 Suchy Bór
Tel. +48 691 73 03 12
www.studnie-opole.pl

Zajmujemy się wykonaniem:
-studni głębinowych;
-studni ogrodowych;
-studni dal rolnictwa i sadownictwa;
-studni dla zakładów przemysłowych;
-studni odwodnieniowych;
Nasze studnie służą miedzy innymi do:
-zasilania układu automatycznego nawadniania ogrodu;
-zaopatrzenia domu w wodę pitną;
-nawadniania pól uprawowych w rolnictwie i sadownictwie;
-zasilanie zakładów przemysłowych w wodę techniczną i gospodarczą;
-odwodnienia wykopów budowlanych;
Wykonujemy studnie :
-o średnicy rury studziennej od 125mm do 315mm;
-o wydajności od 1m3/h do ponad 100 m 3/h;
-o głębokościach od 15 m do 200 m.