ul. Płaska 64
87-100 Toruń
tel. +48 56 681 47 22
e-mail: biuro@swimer.pl
www.swimer.com.pl

Podstawowym przedmiotem działalności firmy SWIMER jest produkcja oraz sprzedaż zbiorników dwupłaszczowych z polietylenu do magazynowania oleju napędowego, adblue oraz nawozów płynnych. Właścicielem firmy jest Łukasz Otremba. Firma SWIMER obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Doświadczenie i największy typoszereg urządzeń są tym, co wyróżnia firmę Swimer na rynku. Z biegiem lat zauważalny jest rosnący udział eksportu. Zbiorniki Swimer są odporne na mechaniczne uszkodzenia, nie odkształcają się, nie korodują, nie wchodzą w reakcję z materiałami w nich przechowywanymi. Jakość produktów bada Urząd Dozoru Technicznego.