Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 54 16 541
e-mail: umwo@umwo.opole.pl
www.opolskie.pl

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Hallera 9
45-867 Opole
tel. 77 44 82 100
fax. 77 44 82 122
e-mail: drw@opolskie.pl

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
tel. 77 44 83 250
fax 77 44 83 215
www.opolskie.pl