Sp. z o.o.
Augustowo 6
86-022 Dobrcz
Tel: 52 364 96 07
fax: 52 364 96 08
e-mail: info@wesstron.pl
www.wesstron.pl

Wyposażenie budynków inwentarskich dla trzody chlewnej i drobiu: paszociągi, wagi klatkowe i platforma do ważenia świń, podłogi rusztowe, kojce pojedyncze i grupowe dla macior, kojce porodowe, poidła i karmniki dla świń, żywienie na mokro, wentylacja, silosy i systemy ważenia silosów, kominy i klapy wlotu, ogrzewanie, system chłodzenia powietrza, automatyczne gniazda dla kur niosek, kompletne linie pojenia i karmienia dla drobiu, regulacja oświetlenia i sterowniki mikroklimatu.