im. ks. dr. Jana Dzierżonia
Bogdańczowice 1A 46-233 Bąków
tel./fax 77 413 18 04, 77 413 13 33
e-mail: sekretariat@zsckrbogdanczowice.pl
facebook: zsckrbogdanczowice.pl
www.zsckrbogdanczowice.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach to jedna z 55 szkół resortowych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tworzymy wspólnie Sieć Szkół Rolniczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Od 70. lat kształcimy wykwalifikowane kadry średniego szczebla rolników, ogrodników, meliorantów, pszczelarzy, architektów krajobrazu oraz weterynarzy. Jesteśmy otwarci na otaczającą nas rzeczywistość, uwzględniamy to, co nowe i twórcze, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami młodzieży modyfikujemy swoją pracę. Stawiamy na rozwój, wprowadzamy nowe kierunki kształcenia w zakresie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Posiadamy bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną oraz własne zaplecze praktycznej nauki zawodu, które są naszym atutem.
Zapewniamy bezpieczną i miłą atmosferę nauki oraz zakwaterowanie we własnym internacie zlokalizowanym w zabytkowym obiekcie pałacowo-parkowym. Organizujemy wyjazdy studyjne i praktyki zawodowego w kraju i w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Uczymy przez praktykę, która odbywa się w nowoczesnych gospodarstwach rolnych oferujących młodzieży bogate zaplecze techniczne i inwentarskie. Jako jedyna szkoła w regionie prowadzimy poletka doświadczalne w ramach szerokiej współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych. Uczniowie jedni z pierwszych w kraju, testowali symulator jazdy kombajnem zbożowym i wykonywali mapowanie pól metodą satelitarną. Rozwijamy talenty w ramach szerokiej palety zajęć pozalekcyjnych m.in. poprzez Rozwój i Upowszechnianie Piłki Nożnej wśród dziewcząt. Jako nieliczni w Polsce mamy własną drużynę piłkarską kobiet, która z sukcesami uczestniczy w rozgrywkach o mistrzostwa poszczególnych szczebli rozgrywkowych.
Naszymi partnerami są m.in. Państwowe Instytuty Badawcze, Spółki Skarbu Państwa, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają rzetelną i profesjonalną wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem naukowym. Współpracujemy również z dostawcami sprzętu rolniczego, którzy dostarczają do szkoły, z możliwością przetestowania nowoczesne zdobycze techniki wykorzystywane w rolnictwie.
Oprócz oferty dla młodzieży, świadczymy również usługi edukacyjne dla dorosłych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie rolnik i pszczelarz. Przy wspólnym udziale propagujemy działania na rzecz odbudowy pszczelarstwa oraz gatunku pszczelego, który jest sprzymierzeńcem człowieka w pracy i w życiu.

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, uczymy, rozwijamy pasje, pielęgnujemy talenty, wychowujemy patriotycznie.
Wybierając Nas spełniasz twierdzenie – Dzisiaj wybierasz, jutro wygrywasz!
Pamiętaj! GRUNT, TO DOBRA SZKOŁA!