Zespół Szkół w Chróścinie
ul. Niemodlińska 39
46-073 Chróścina
tel. 77 46 40 143
e-mail: info@zschroscina.edu.pl
www.zschroscina.edu.pl

Zespół Szkół w Chróścinie to szkoła stawiająca na szkolnictwo zawodowe. Wśród wielu atrakcyjnych kierunków proponujemy takie, które pozwalają uzyskać kwalifikacje rolnicze.
Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2015/2016

DLA MŁODZIEŻY
Technikum kształcące w zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik ochrony środowiska
Liceum Ogólnokształcące: klasa strażacka, klasa wizażu

DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące
Szkoły policealne: technik turystyki wiejskiej, technik weterynarii, technik administracji, technik BHP, technik informatyk, technik rachunkowości
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, by zdobyć wykształcenie i to za darmo!